Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 477 – 笔

《笔》的笔顺动画写字动画演示
《笔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这支笔不褪色吧?
 • 這支筆不褪色吧?
 • Zhè zhī bǐ bú tuìsè ba?
 • Tiếng Bồi – chưa chư bỉ bú thuây sưa ba?
 • Dịch tiếng Việt – Cái bút này phải không?
 • Is this a permanent marker?

Ví dụ 2:

 • 你有笔吗,记一下这个电话号码
 • 你有筆嗎,記一下這個電話號
 • Nǐ yǒu bǐ ma, jì yíxià zhège diànhuàhàomǎ.
 • Tiếng Bồi – nỉ dấu bỉ ma, chi í xa chưa cơ ten hoa hao mả.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có bút không, ghi chú giúp tôi số điện thoại này nhé?
 • Do you have a pen to write this phone number?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

4  +  2  =