Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 478 – 民

《民》的笔顺动画写字动画演示
《民》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 取之于民, 用之于民
 • 取之於民, 用之於民
 • Qǔ zhī yú mín, yòng zhī yú mín
 • Tiếng Bồi – chủy chư dúy mín, dung chư dúy mín.
 • Dịch tiếng Việt – Đem nó đến cho mọi người, sử dụng nó giúp đỡ mọi người.
 • what is taken from the people is used in the intersets of the people

Ví dụ 2:

 • 民进入,王也要在民中进入。民出去,王也要一同出去
 • 民進入,王也要在民中進入。民出去,王也要一同出去
 • mínjìn rù wáng yĕ yào zài mín zhōng jìnrù mín chūqù wáng yĕ yào yītóng chūqù
 • Tiếng Bồi – mín chin ru oáng dể dao chai mín chung chin ru mín chu chuy oáng dể dao i thúng chu chuy.
 • Dịch tiếng Việt – Khi dân vào, nhà vua cũng hòa vào người dân, khi họ đi ra, nhà vua cũng ra theo họ.
 • The prince is to be among them, going in when they go in and going out when they go out.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

9  +  1  =