Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 480 – 舌

《舌》的笔顺动画写字动画演示
《舌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 鲁斯认为,凭他的三寸不烂之舌,很有可能说服她
 • 魯斯認為,憑他的三寸不爛之舌,很有可能說服她
 • Lǔ sī rènwéi, píng tā de sāncùnbúlànzhīshé, hěn yǒu kěnéng shuōfú tā.
 • Tiếng Bồi – lủy sư rân uấy, pính tha tợ san chuân bú lan chư sứa, hẩn dấu khửa nấng sua phú tha.
 • Dịch tiếng Việt – Ruth tin rằng với miệng lưỡi khôn khéo của mình, anh ta có thể thuyết phục được cô ấy.
 • Ruth thought it more likely that his silver tongue had got around her.

Ví dụ 2:

 • 看着他拙嘴笨舌的样子,她在旁边都干着急
 • 看著他拙嘴笨舌的樣子,她在旁邊都乾著急
 • Kànzhe tā zhuō zuǐbèn shé de yàngzi, tā zài pángbiān dōu gān zhāojí
 • Tiếng Bồi – khan chơ tha chua chuẩy bân sứa tợ dang chự, tha chai páng ben tâu can chao chí.
 • Dịch tiếng Việt – Nhìn dáng vẻ vụng về của anh ấy, cô ấy vừa đứng bên cạnh vừa lo lắng.
 • Hearing his clumsy-tongued manner, she can do nothing but stand anxiously by his side.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

2  +    =  3