Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 481 – 话

 

《话》的笔顺动画写字动画演示
《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 听老师的话
 • 聽老師的話
 • tīng lǎoshī de huà
 • Tiếng Bồi – thinh lảo sư tợ hoa.
 • Dịch tiếng Việt – Lắng nghe giáo viên nói.
 • do as the teacher says

Ví dụ 2:

 • 警告/ 感谢的话
 • 警告/ 感謝的話
 • Jǐnggào/ gǎnxiè { děng } de huà
 • Tiếng Bồi – chỉnh cao/ cản xia (tẩng) tợ hoa.
 • Dịch tiếng Việt – Lời cảnh cáo / lời cảm ơn.
 • a word of warning/ thanks


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

  +  70  =  79