Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 482 – 适

《适》的笔顺动画写字动画演示
《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 不适于人类使用
 • 不適於人類使用
 • Bú shìyú rénlèi shǐyòng
 • Tiếng Bồi – bú sư dúy rấn lây sử dung.
 • Dịch tiếng Việt – Không phù hợp với mục đích sử dụng của con người.
 • unfit for human consumption

Ví dụ 2:

 • 她一到外地就水土不服,看来很不适于出差
 • 她一到外地就水土不服,看來很不適於出差
 • Tā yídào wàidì jiù shuǐtǔ bùfú,kànlái hěnbú shìyú chūchāi.
 • Tiếng Bồi – tha í dao oai ti chiêu suấy thủ bu phú, khan lái hẩn bú sư dúy chu chai.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy không thể thích nghi được ngay khi ra nước ngoài, nên có thể không phù hợp đi công tác.
 • She is not accustomed to the climate of new places, and so doesn’t seem fit for business trips.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

  +  57  =  58