Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 483 – 活

《活》的笔顺动画写字动画演示
《活》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 读活书,活读书,读书活
 • 讀活書,活讀書,讀書活
 • Dú huó shū, huó dúshū, dúshū huó.
 • Tiếng Bồi – tú húa su, húa tú su, tú su húa.
 • Dịch tiếng Việt – Đọc sách sống động, sách linh hoạt, đọc để sống.
 • Read lively books, read flexibly, and live on reading.

Ví dụ 2:

 • 我很庆幸我活着
 • 我很慶幸我活著
 • Wǒ hěn qìngxìng wǒ huózhe
 • Tiếng Bồi – úa hẩn chinh xinh ủa húa chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cảm thấy may mắn vì còn sống.
 • I’m lucky to be alive


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

  +  18  =  25