Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 484 – 术

《术》的笔顺动画写字动画演示
《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 印刷术的发明于人类非常有益
 • 印刷術的發明於人類非常有益
 • Yìnshuāshù de fāmíng yú rénlèi fēicháng yǒuyì.
 • Tiếng Bồi – in soa su tợ pha mính dúy rấn lây phây cháng dẩu i.
 • Dịch tiếng Việt – Phát minh về in ấn giúp ích cho nhân loại rất nhiều.
 • The invention of printing was of great benefit to humanity.

Ví dụ 2:

 • 现在很多青年男女相信占星术
 • 現在很多青年男女相信占星術
 • Xiànzài hěnduō qīngnián nánnǚ xiāngxìn zhànxīngshù.
 • Tiếng Bồi – xen chai hẩn tua chinh nén nán nủy xeng xin chan xinh su.
 • Dịch tiếng Việt -Hiện nay, nhiều thanh niên nam nữ tin vào chiêm tinh học.
 • Nowadays, many young people believe in astrology.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

85  +    =  90