Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 486 – 技

《技》的笔顺动画写字动画演示
《技》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 无所施其技
 • 無所施其技
 • wúsuŏshīqíjì
 • Tiếng Bồi – ú sủa sư chí chi.
 • Dịch tiếng Việt – Không làm gì cả.
 • no chance to play his tricks

Ví dụ 2:

 • 现在,他把他的专门技能引入相对新的声学领域,以制作数字视频
 • 現在,他把他的專門技能引入相對新的聲學領域,以製作數字視頻
 • Xiànzài, tā bǎ tā de zhuānmén jìnéng yǐnrù xiāngduì xīn de shēngxué lǐngyù, yǐ zhìzuò shùzìshìpín.
 • Tiếng Bồi – xen chai, tha bả tha tợ choan mấn chi nấng ỉn ru xeng tuây xin tợ sâng xuế lỉnh duy, ỉ chư chua su chư sư pín.
 • Dịch tiếng Việt – Hiện tại, anh ấy giới thiệu chuyên môn của mình đến lĩnh vực âm thanh tương đối mới để sản xuất video kỹ thuật số.
 • Now, he brings his expertise to the relatively new field of sound for digital video productions.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

5  +  2  =