Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 489 – 特

《特》的笔顺动画写字动画演示
《特》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 约翰要娶凯特了
 • 約翰要娶凱特了
 • Yuēhàn yào qǔ kǎi tè le.
 • Tiếng Bồi – duê han dao chúy khải thưa lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Ước Hàn sẽ cưới Khải Đặc.
 • John is going to marry Kate.

Ví dụ 2:

 • 这几个哥们儿特仗义!
 • 這幾個哥們儿特仗義!
 • Zhè jǐgè gēmenr tè zhàngyì!
 • Tiếng Bồi – chưa chỉ cưa cơ mân thưa chang i!
 • Dịch tiếng Việt – Những người bạn này rất sống rất tình nghĩa.
 • These buddies are loyal to their friends.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments