Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 495 – 室

《室》的笔顺动画写字动画演示
《室》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这间是校长室
 • 這間是校長室
 • Zhè jiān shì xiàozhǎng shì.
 • Tiếng Bồi – chưa chen sư xeo chảng sư.
 • Dịch tiếng Việt – Đây là văn phòng hiệu trưởng.
 • This is the Principal’s office.

Ví dụ 2:

 • 她搭建了一间日光室
 • 她搭建了一間日光室
 • Tā dājiànle yìjiān rìguāng shì.
 • Tiếng Bồi – tha ta chen lợ i chen rư quang sư.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy xây một căn phòng hướng mặt trời.
 • She put on a sun room.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

  +  88  =  93