Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 497 – 握

 

《握》的笔顺动画写字动画演示
《握》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他粗黑的大手紧紧地握着车把
 • 他粗黑的大手緊緊地握著車把
 • Tā cū hēi de dàshǒu jǐn jǐn de wòzhe chē bǎ
 • Tiếng Bồi – tha chu hây tợ ta sẩu chín chỉn tợ ua chơ chưa bả.
 • Dịch tiếng Việt – Bàn tay thô ráp và đen sạm của anh ta đang nắm chặt tay cầm.
 • His rough and dark hands are grasping the handlebar firmly.

Ví dụ 2:

 • 球员及时接住球,胜券在握
 • 球員及時接住球,勝券在握
 • Qiúyuán jíshí jiē zhù qiú, shèngquànzàiwò.
 • Tiếng Bồi – chiếu doén chí sứ chia chu chiếu, sâng quan chai ua.
 • Dịch tiếng Việt – Người chơi bắt kịp bóng đúng lúc, nắm chiến thắng trong tay.
 • The player caught up with the ball in time to make the catch.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

9  +  1  =