Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 500 – 贝

《贝》的笔顺动画写字动画演示
《贝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 生长期间,贝壳迅速扩大边缘
 • 生長期間,貝殼迅速擴大邊緣
 • Shēngzhǎng qījiān, bèiké xùnsù kuòdà biānyuán.
 • Tiếng Bồi – sâng chảng chi chen, bây khứa xuyn su khua ta doén.
 • Dịch tiếng Việt – Trong quá trình sinh trưởng, vỏ ốc nhanh chóng mở rộng các cạnh rìa ngoài.
 • During growth the shell is enlarged at its margin.

Ví dụ 2:

 • 贝壳和珊瑚不适合养在普通的鱼缸里
 • 貝殼和珊瑚不適合養在普通的魚缸裡
 • Bèiké hé shānhú bú shìhé yǎng zài pǔtōng de yúgāng lǐ.
 • Tiếng Bồi – bây khứa hứa san hú bú sư hứa dảng chai pủ thung tợ dúy cang lỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Vỏ ốc và san hô không thích hợp để nuôi trong bể cá thông thường.
 • Shells and coral are not suitable for a normal fish tank.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments