Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 503 – 员

《员》的笔顺动画写字动画演示
《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她是档案管理员
 • 她是檔案管理員
 • Tā shì dàng’àn guǎnlǐyuán.
 • Tiếng Bồi – tha sư tang an quán lỉ doén.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy là nhân viên bán hồ sơ.
 • She is the file clerk.

Ví dụ 2:

 • 检查员查找线索
 • 檢查員查找線索
 • Jiǎncháyuán cházhǎo xiànsuǒ.
 • Tiếng Bồi – chẻn chá doén chá chảo xen sủa.
 • Dịch tiếng Việt – Thanh tra đang tìm kiếm manh mối.
 • The examiner searched for clues.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

7  +  3  =