Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 508 – 治

《治》的笔顺动画写字动画演示
《治》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我始终相信以其人之道,还治其人之身
 • 我始終相信以其人之道,還治其人之身
 • Wǒ shǐzhōng xiāngxìn yǐqírénzhīdào, huánzhìqírénzhīshēn.
 • Tiếng Bồi – úa sử chung xeng xin ỉ chí rấn chư tao, hoán chư chí rấn chư sân.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi luôn tin rằng bằng một cách nào đó, cơ thể có thể phục hồi.
 • I have always believed to pay in one’s own coin.

Ví dụ 2:

 • 他想努力把她治好
 • 他想努力把她治好
 • Tā xiǎng nǔlì bǎ tā zhì hǎo.
 • Tiếng Bồi – tha xéng nủ li bả tha chư hảo.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy muốn làm việc chăm chỉ để có thể chữa bệnh cho cô ấy.
 • He was trying to doctor her up.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

  +  57  =  67