Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 26: Từ 510 – 始

 

《始》的笔顺动画写字动画演示
《始》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 做事贵在有始有终
 • 做事貴在有始有終
 • Zuòshì guì zài yǒushǐyǒuzhōng.
 • Tiếng Bồi – chua sư quây chai dẩu sứ dẩu chung.
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều người bắt đầu và kết thúc bằng những việc có giá trị.
 • A lot of people start, but precious few finish.

Ví dụ 2:

 • 我的小提琴课每天四点半开始
 • 我的小提琴課每天四點半開始
 • Wǒ de xiǎotíqín kè měitiān sìdiǎn bàn kāishǐ.
 • Tiếng Bồi – ủa tợ xẻo thí chín khưa mẩy then sư tẻn ban khai sử.
 • Dịch tiếng Việt – Buổi học vĩ cầm của tôi bắt đầu lúc 4:30 mỗi ngày.
 • My violin class starts at 4:30 every day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 26

Comments

  +  69  =  79