Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 512 – 士

《士》的笔顺动画写字动画演示
《士》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 教堂里的修道士都很虔心
 • 教堂裡的修道士都很虔心
 • Jiàotáng lǐ de xiūdào shi dōu hěn qiánxīn
 • Tiếng Bồi – cheo tháng lỉ tợ xiêu tao sư tâu hẩn chén xin.
 • Dịch tiếng Việt – Các nhà sư trong nhà thờ rất trung thành.
 • All the monks in the church are quite loyal.

Ví dụ 2:

 • 他接受过修道士的严格训练
 • 他接受過修道士的嚴格訓練
 • Tā jiēshòu guò xiū dàoshi de yángé xùnliàn.
 • Tiếng Bồi – tha chia sâu cua xiêu tao sư tợ dénc ứa xuyn len.
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã được các nhà sư đào tạo nghiêm ngặt.
 • He had been trained rigorously by the monks.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

  +  18  =  23