Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 515 – 壮

《壮》的笔顺动画写字动画演示
《壮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể –
 • Phồn thể – 他既高又壯
 • Pinyin – Tā jì gāo yòu zhuàng
 • Tiếng Bồi – tha chi cao dâu choang.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cao và khỏe.
 • Dịch tiếng Anh – He is tall and strong.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 身强力壮
 • Phồn thể – 我身強力壯
 • Pinyin – Wǒ shēn qiánglì zhuàng
 • Tiếng Bồi – ủa sân chéng li choang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mạnh mẽ.
 • Dịch tiếng Anh – I am strong


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

62  +    =  70