Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 525 – 亥

《亥》的笔顺动画写字动画演示
《亥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 亥单位
 • Phồn thể – 亥夫納單位
 • Pinyin – hài fū nà dānwèi
 • Tiếng Bồi – hai phu na tan uây.
 • Dịch tiếng Việt – Đơn vị Hefner
 • Dịch tiếng Anh – hefner unit

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 亥单位
 • Phồn thể – 亥維賽洛倫茲單位制
 • Pinyin – hài wéi sàiluòlún zī dānwèizhì
 • Tiếng Bồi – hai uấy sai lua luấn chư tan uây chư.
 • Dịch tiếng Việt – Hệ thống đơn vị Heaviside Lorenz.
 • Dịch tiếng Anh – Heaviside lorentz’s system of units.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

38  +    =  39