Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 27: Từ 535 – 处

《处》的笔顺动画写字动画演示
《处》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 藏污纳垢
 • Phồn thể – 藏污納垢之處
 • Pinyin – Cángwūnàgòu zhī chù
 • Tiếng Bồi – cháng u na câu chư chu
 • Dịch tiếng Việt – Một sự từ chối.
 • Dịch tiếng Anh – a den of iniquity/ vice.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 水
 • Phồn thể – 水深沒頂處
 • Pinyin – Shuǐshēn mòdǐng chù
 • Tiếng Bồi – suẩy sân mua tỉnh chu
 • Dịch tiếng Việt – Độ sâu của nước.
 • Dịch tiếng Anh – to bego out of one‘s depth


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 27

Comments

54  +    =  56