Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 541 – 怎

《怎》的笔顺动画写字动画演示
《怎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这么小心
 • Phồn thể – 他怎這麼小心眼?
 • Pinyin – Tā zěn zhème xiǎoxīnyǎn?
 • Tiếng Bồi – tha chẩn chưa mơ xẻo xin dẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao anh ấy thận trọng như vậy?
 • Dịch tiếng Anh – Why is he being so petty?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们敢想愚弄
 • Phồn thể – 他們怎敢想愚弄我?
 • Pinyin – Tāmen zěngǎn xiǎng yúnòng wǒ ?
 • Tiếng Bồi – tha mân chẩn cán xẻng dúy nung ủa?
 • Dịch tiếng Việt – Sao họ có thể lừa dối tôi?
 • Dịch tiếng Anh – How dare they try to make a monkey out of me?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

  +  84  =  92