Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 544 – 总

《总》的笔顺动画写字动画演示
《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 迟到
 • Phồn thể – 他總遲到
 • Pinyin – Tā zǒng chídào.
 • Tiếng Bồi – tha chủng chứ tao
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn đến trễ.
 • Dịch tiếng Anh – He’s always late.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他总会想起她
 • Phồn thể – 他總會想起她
 • Pinyin – Tā zǒnghuì xiǎngqǐ tā.
 • Tiếng Bồi – tha chủng huây xéng chỉ tha.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn nghĩ về cô ấy.
 • Dịch tiếng Anh – He thinks of her always.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

8  +  2  =