Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 545 – 责

《责》的笔顺动画写字动画演示
《责》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他否认这一责难
 • Phồn thể – 他否認這一責難
 • Pinyin – Tā fǒurèn zhè yì zénàn.
 • Tiếng Bồi – tha phẩu rân chưa i chứa nan.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy phủ nhận cáo buộc này.
 • Dịch tiếng Anh – He denied the imputation.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 从政就意味着要落责难
 • Phồn thể – 從政就意味著要落責難
 • Pinyin – Cóngzhèng jiù yìwèizhe yào luò zénàn.
 • Tiếng Bồi – chúng châng chiêu i uây chơ dao lua chứa nan.
 • Dịch tiếng Việt – Trở thành một chính trị gia có nghĩa là đặt bản thân mình vào sự kiểm duyệt công khai.
 • Dịch tiếng Anh – Being a politician means laying oneself open to public censure.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments