Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 552 – 嗯

《嗯》的笔顺动画写字动画演示
《嗯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 嗯,那是不可能的!
 • Phồn thể – 嗯,那是不可能的!
 • Pinyin – Ēn, nà shì bùkěnéng de!
 • Tiếng Bồi – ân, na sư bu khửa nấng tợ!
 • Dịch tiếng Việt – Vâng, đó là điều không thể!
 • Dịch tiếng Anh – whythat‘s impossible!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 嗯,可乐!
 • Phồn thể – 嗯,我要一杯冰可樂!
 • Pinyin – Ēn, wǒ yào yìbēi bīng kělè!
 • Tiếng Bồi – ân, ủa dao í bây binh khửa lưa!
 • Dịch tiếng Việt – Ừm, tôi muốn một ly nước đá cola!
 • Dịch tiếng Anh – Um, I ordered my coke cold!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments