Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 554 – 求

《求》的笔顺动画写字动画演示
《求》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 要提请求,别发命令
 • Phồn thể – 要提請求,別發命令
 • Pinyin – Yào tí qǐngqiú, bié fā mìnglìng
 • Tiếng Bồi – dao thí chỉnh chiếu, bía pha minh linh.
 • Dịch tiếng Việt – Đưa ra yêu cầu thay vì phát hành lệnh.
 • Dịch tiếng Anh – Make Requests Instead of Issuing Orders

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 在18世纪,铁供不应求
 • Phồn thể – 在18世紀,鐵供不應求
 • Pinyin – Zài 18 shìjì, tiě gōngbúyìngqiú.
 • Tiếng Bồi – chai sứ ba sư chi, thỉa cung bú inh chiếu.
 • Dịch tiếng Việt – Trong thế kỷ 18, nguồn cung sắt bị thiếu hụt.
 • Dịch tiếng Anh – Iron was in short supply during the 18th century.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

71  +    =  77