Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 559 – 易

《易》的笔顺动画写字动画演示
《易》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 多边贸易谈判
 • Phồn thể –  多邊貿易談判
 • Pinyin – duōbiānmàoyìtánpàn
 • Tiếng Bồi – tua ben mao i thán pan.
 • Dịch tiếng Việt – Đàm phán thương mại đa phương.
 • Dịch tiếng Anh – multilateral trade talks

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 易产生弊病的
 • Phồn thể – 易產生弊病的
 • Pinyin – Yì chǎnshēng bìbìng de
 • Tiếng Bồi – i chản sâng bi binh tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Dễ bị bệnh.
 • Dịch tiếng Anh – to be open to abuse


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

42  +    =  51