Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 561 – 场

《场》的笔顺动画写字动画演示
《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他有个养鸡场。
 • Phồn thể –  他有個養雞場
 • Pinyin – Tā yǒu gè yǎngjīchǎng.
 • Tiếng Bồi – tha dẩu cưa dẻng chi chảng.
 • Dịch tiếng Việt –  Ông ấy có một trang trại gà.
 • Dịch tiếng Anh – He has a chicken farm.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 昨天下了场大雪
 • Phồn thể – 昨天下了場大雪
 • Pinyin – Zuótiān xiàlechǎng dàxuě.
 • Tiếng Bồi – chúa then xa lợ chảng ta xuế.
 • Dịch tiếng Việt – Có tuyết rơi ngày hôm qua.
 • Dịch tiếng Anh – It snowed heavily yesterday.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

14  +    =  17