Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 28: Từ 570 – 愿

《愿》的笔顺动画写字动画演示
《愿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他愿出力,不愿出钱
 • Phồn thể – 他願出力,不願出錢
 • Pinyin – Tā yuàn chūlì,búyuàn chūqián.
 • Tiếng Bồi – tha doen chu li, bú doen chu chén.
 • Dịch tiếng Việt – Anh làm việc tình nguyện, không phải vì tiền.
 • Dịch tiếng Anh – He is volunteering worknot money.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 没人愿做那破工作
 • Phồn thể – 沒人願做那破工作
 • Pinyin – Méi rén yuàn zuò nà pò gōngzuò.
 • Tiếng Bồi – mấy rấn doen chua na pua cung chua.
 • Dịch tiếng Việt – Không ai muốn làm công việc tệ hại đó.
 • Dịch tiếng Anh – No one is willing to do that lousy job.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 28

Comments

6  +  1  =