Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 571 – 吉

《吉》的笔顺动画写字动画演示
《吉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他弹吉他很出色
 • Phồn thể – 他彈吉他很出色
 • Pinyin – Tā tán jítā hěn chūsè
 • Tiếng Bồi – tha thán chí tha bẩn chu sưa.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chơi guitar rất giỏi.
 • Dịch tiếng Anh – he plays a mean guitar

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 路易吉受了轻伤,法官则安然无损
 • Phồn thể – 路易吉受了輕傷,法官則安然無損
 • Pinyin – Lùyì jí shòuleqīngshāng, fǎguān zé ānrán wúsǔn.
 • Tiếng Bồi – luy i chí sâu lợ chinh sang, phả quan chứa an rán ú suẩn.
 • Dịch tiếng Việt – Lộ Dịch bị thương nhẹ còn thẩm phán thì an toàn.
 • Dịch tiếng Anh – Luigi was slightly wounded and the Judge unhurt.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

16  +    =  17