Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 574 – 周

《周》的笔顺动画写字动画演示
《周》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他上周被解雇了
 • Phồn thể – 他上週被解雇了
 • Pinyin – Tā shàngzhōu bèi jiěgùle.
 • Tiếng Bồi – tha sang châu bây chỉa cu lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bị sa thải tuần trước.
 • Dịch tiếng Anh – He got fired last week.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 实行3天制工作周的工人
 • Phồn thể – 實行3天制工作週的工人
 • Pinyin – Shíxíng 3 tiān zhì gōngzuò zhōu de gōngrén
 • Tiếng Bồi – sứ xính san then chư cung chua châu tợ cung rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Công nhân làm việc 3 ngày một tuần.
 • Dịch tiếng Anh – workers on a three-day week


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

  +  50  =  55