Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 578 – 堂

《堂》的笔顺动画写字动画演示
《堂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他否认这个天主教堂有违规行为
 • Phồn thể – 他否認這個天主教堂有違規行為
 • Pinyin – Tā fǒurèn zhège tiānzhǔjiàotáng yǒu wéiguīxíngwéi.
 • Tiếng Bồi – tha phẩu rân chưa cưa then chủ cheo tháng dâue uấy quây xính uấy.
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy phủ nhận bất kỳ sự bất thường nào trong nhà thờ Công giáo này.
 • Dịch tiếng Anh – He denies the errancy of the catholic church.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 1974年,他被允许进入罗马天主教堂
 • Phồn thể – 1974年,他被允許進入羅馬天主教堂
 • Pinyin – 1974 nián, tā bèi yǔnxǔ jìnrù Luómǎ tiānzhǔjiàotáng.
 • Tiếng Bồi – i chiểu chi sư nén, tha bây duýn xủy chin ru lúa mả then chủ cheo tháng.
 • Dịch tiếng Việt – Ông được nhận vào Giáo hội Công giáo La Mã năm 1974.
 • Dịch tiếng Anh – He was admitted into the Roman Catholic Church in 1974.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

1  +  6  =