Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 580 – 掌

 

《掌》的笔顺动画写字动画演示
《掌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 这次安装绝对易如反掌
 • Phồn thể – 這次安裝絕對易如反掌
 • Pinyin – Zhècì ānzhuāng juéduì yìrúfǎnzhǎng.
 • Tiếng Bồi – chưa chư an choang chuế tuây i rú phán chảng.
 • Dịch tiếng Việt – Cài đặt cái này là hoàn toàn dễ dàng.
 • Dịch tiếng Anh – The installation was an absolute breeze.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 赢得锦标赛对他来说易如反掌
 • Phồn thể – 贏得錦標賽對他來說易如反掌
 • Pinyin – Yíngdé jǐnbiāosài duì tā láishuō yìrúfǎnzhǎng.
 • Tiếng Bồi – ính tứa chỉn beo sai tuây tha lái sua i rú phán sảng.
 • Dịch tiếng Việt – Giành chức vô địch là điều dễ dàng đối với anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – Winning the tournament was a cakewalk for him.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments