Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 588 – 设

《设》的笔顺动画写字动画演示
《设》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 为某人设陷阱
 • Phồn thể – 為某人設陷阱
 • Pinyin – Wèi mǒurén shè xiànjǐng
 • Tiếng Bồi – uây mẩu rấn sưa xen chỉnh.
 • Dịch tiếng Việt – Bẫy ai đó.
 • Dịch tiếng Anh – to set/ lay a trap for somebody

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 抛靶器是为射击者设的
 • Phồn thể – 拋靶器是為射擊者設的
 • Pinyin – Pāo bǎ qì shì wèi shèjī zhě shè de.
 • Tiếng Bồi – pao bả chi sư uây sưa chi chửa sưa tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Đạn được thiết kế cho các game bắn súng.
 • Dịch tiếng Anh – The trap were being set for the shooters.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments