Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 29: Từ 592 – 感

 

《感》的笔顺动画写字动画演示
《感》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他略微感兴趣
 • Phồn thể – 他略微感興趣
 • Pinyin – Tā lüèwēi gǎnxìngqù.
 • Tiếng Bồi – tha luê uây cản xinh chuy.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy khá thích thú.
 • Dịch tiếng Anh – He was mildly interested.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 普遍感兴趣的话题
 • Phồn thể – 普遍感興趣的話題
 • Pinyin – Pǔbiàn gǎnxìngqù de huàtí
 • Tiếng Bồi – pủ ben cản xinh chuy tợ hoa thí.
 • Dịch tiếng Việt – Chủ đề được quan tâm chung.
 • Dịch tiếng Anh – a topic of general interest.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 29

Comments

88  +    =  96