Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 601 – 通

《通》的笔顺动画写字动画演示
《通》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 条条大道通罗马
 • Phồn thể –  條條大道通羅馬
 • Pinyin – tiáo tiáo dàdào tōng luómǎ
 • Tiếng Bồi – théo théo ta tao thung lúa mả.
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả các con đường dẫn đến Rome.
 • Dịch tiếng Anh – All roads lead to Roma.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这些房间互相通着
 • Phồn thể – 這些房間互相通著
 • Pinyin – Zhèxiē Fángjiān hùxiāng tōngzhe.
 • Tiếng Bồi – chưa xia pháng chen hu xeng thung chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Các phòng này được kết nối với nhau.
 • Dịch tiếng Anh – These rooms intercommunicate.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

6  +  2  =