Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 30: Từ 604 – 亡

《亡》的笔顺动画写字动画演示
《亡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 肉体虽亡,灵魂永生
 • Phồn thể –  肉體雖亡,靈魂永生
 • Pinyin – Ròutǐ suī wáng, línghún yǒngshēng.
 • Tiếng Bồi – râu thỉ suây oáng, lính huấn dủng sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Linh hồn sẽ sống mãi dù khi cơ thể đã chết.
 • Dịch tiếng Anh – The soul lives after the body dies.

Ví dụ 2:

 • Giản thể -他被债主逼得走投无路,蹈海而亡
 • Phồn thể – 他被債主逼得走投無路,蹈海而亡
 • Pinyin – Tā bèi zhàizhǔ bī de zǒutóu wúlù,dǎohǎi ér wáng.
 • Tiếng Bồi – tha bây chai chủ bi tợ chẩu thấu ú lu, táo hải ớ oáng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bị chết đuối trên biển sau khi bị các chủ nợ của mình đẩy vào đường cùng.
 • Dịch tiếng Anh – He drowned himself in the sea after having been driven to the wall by his creditors.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 30

Comments

  +  59  =  66