Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 630 – 彦

《彦》的笔顺动画写字动画演示
《彦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • Giản thể – 野田佳彦
  • Phồn thể – 野田佳彥
  • Pinyin – Yětián jiā yàn
  • Tiếng Bồi – dể thén cha den.
  • Dịch tiếng Việt – Noda Yoshihiko
  • Dịch tiếng Anh – Yoshihiko Noda

Ví dụ 2:

  • Giản thể – 巴彦县
  • Phồn thể – 巴彥縣
  • Pinyin – Bā yàn xiàn
  • Tiếng Bồi – ba den xen.
  • Dịch tiếng Việt – Quận Bayan.
  • Dịch tiếng Anh – Bayan County


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

  • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 31

Comments