Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 31: Từ 634 – 须

《须》的笔顺动画写字动画演示
《须》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 凡事须量力而行
 • Phồn thể – 凡事須量力而行
 • Pinyin – Fánshì xū liànglì’érxíng.
 • Tiếng Bồi – phán sư xuy leng li ớ xính.
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả mọi thứ nên được thực hiện trong khả năng của chúng tôi.
 • Dịch tiếng Anh – In all matters one should act according to one’s abilities.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他入学时须出示转学证
 • Phồn thể – 他入學時須出示轉學證
 • Pinyin – Tā rùxué shí xū chūshì zhuǎnxué zhèng.
 • Tiếng Bồi – tha ru xuế sứ xuy chu sư choản xuế châng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta phải xuất trình chứng nhận chuyển nhượng khi đăng ký.
 • Dịch tiếng Anh – His transfer certificate is required for enrollment.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 31

Comments

3  +  5  =