Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 34: Từ 715 – 庭

《庭》的笔顺动画写字动画演示
《庭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 双方接受和解
 • Phồn thể: 雙方都接受了了庭外和解。
 • Pinyin: Shuāngfāng dōu jiēshòuliǎoliǎo tíng wài héjiě.
 • Tiếng Bồi: soang phang tâu chia sâu léo lẻo thính oai hứa chỉa.
 • Dịch tiếng Việt: Cả hai bên chấp nhận ra tòa giải quyết.
 • Dịch tiếng Anh: Both sides accepted the out of court settlement.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这个商人昨天控诉教唆他人杀害妻子
 • Phồn thể: 這個商人昨天昨天上庭,他被控訴教唆他人殺害他的妻子。
 • Pinyin: Zhège shāngrén zuótiān zuótiān shàng tíng, tā bèi kòngsù jiàosuō tārén shāhài tā de qīzi.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ sang rấn chúa then chúa then sang thính, tha bây khung su cheo sua tha rấn sa hai tha tợ chi chự.
 • Dịch tiếng Việt: Doanh nhân đã ra tòa ngày hôm qua và anh ta bị buộc tội xúi giục người khác giết vợ mình.
 • Dịch tiếng Anh: The business appeared in court yesterday charged with soliciting another man to murder his wife.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 34

Comments

  +  70  =  79