Menu

[Tam ngữ Anh – Trung – Việt] Học tiếng Trung theo chủ đề: Môn học trên trường

 

Tiếng AnhTrung giản thểTrung phồn thểPinyinTrung bồiTiếng Việt
Art艺术藝術yìshùi suNghệ thuật
Biology生物生物shēngwùsâng uSinh học
Chemistry化学化學huàxuéhoa xuếHóa học
Chinese中文中文zhōngwénchung uấnTiếng Trung
Computer电脑電腦diànnǎoten nảoMáy vi tính
English英语英文yīngyǔinh duỷTiếng Anh
Foreign Language外语外語wàiyǔoai duỷNgoại ngữ
Geography地理地理dìlǐti lỉMôn Địa lý
History历史歷史lìshǐli sửLịch sử
Library图书馆圖書館túshū guǎntú su quảnThư viện
Math数学數學shùxuésu xuếmôn Toán
Music音乐音樂yīnyuèin duêÂm nhạc
PE体育體育tǐyùthỉ duyThể dục
Physics物理物理wùlǐu lỉVật lý
Science科学科學kēxuékhưa xuếKhoa học

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề

Comments

  +  46  =  49