Menu

1340 – 出口 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》字的笔顺动画演示

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《口》字的笔顺动画演示

《口》的笔顺动画写字动画演示

《口》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《口》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 每层有五个出口
 • Phồn – 每層有五個出口
 • Pinyin – Měi céng yǒu wǔ gè chūkǒu
 • Bồi – Mẩy chấng dấu ủ cưa chu khẩu
 • Dịch tiếng Việt – Có năm lối ra ở mỗi tầng
 • Dịch tiếng Anh – There are 5 exits on each floor.

Ví dụ 2:

 • Giản – 走私进口/ 出口某物
 • Phồn – 走私進口/ 出口某物
 • Pinyin – Zǒusī jìnkǒu/ chūkǒu mǒu wù
 • Bồi – Chẩu sư chin khẩu/ chu khấu mẩu u
 • Dịch tiếng Việt – Nhập lậu / xuất khẩu một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to smuggle something in/ out


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  24  =  31