Menu

Xem sách bản cứng ở đây [Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?] Góc trích dẫn hay

[Góc trích dẫn hay]

众生皆苦, 你要相信自己并没有比别人更苦。

Zhòngshēng jiē kǔ, nǐ yào xiāngxìn zìjǐ bìng méiyǒu bǐ biérén gèng kǔ.

 

Chúng sinh giai khổ, bạn phải tin rằng mình chằng hề khổ hơn kẻ khác.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments