Menu

Xem sách bản cứng ở đây [Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?] Góc trích dẫn hay

[Góc trích dẫn hay]

世界只是我们心中, 自己用不同情绪勾勒填兖的荒岛

Shìjiè zhǐshì wǒmen xīnzhōng, zìjǐ yòng bùtóng qíngxù gōulè tián yǎn de huāng dǎo.

 

Trong thâm tâm, thế giới này, thực ra chỉ là một hòn đảo hoang mà chúng ta phác họa ra bằng những cảm xúc khác nhau mà thôi.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments