Menu

Xem sách bản cứng ở đây [Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?] Góc trích dẫn hay

[Góc trích dẫn hay]
一个人内心怎样看待自己, 在外界就能感受到怎样的眼光。不断 修正心的形状, 外界的阳光才能穿透重重屏障, 让我们明媚。积极选 择镜头, 不断重新对焦, 制造新的镜头让它带给你平静, 快乐和成功, 你是自己的命运剪辑师, 你可以将快乐一分钟的感觉珍惜封存, 在时 间长河里不断发酵酿成感动自己的美酒;你也可以将痛苦十年带来的 污渍仔细清理, 经历就会变成水晶高脚杯, 闪烁着独一无二的冷峻和 高贵。你控制不了世界, 但可以控制自己。
 
Yīgè rén nèixīn zěnyàng kàndài zìjǐ, zài wàijiè jiù néng gǎnshòu dào zěnyàng de yǎnguāng. Bùduàn xiūzhèng xīn de xíngzhuàng, wàijiè de yángguāng cáinéng chuān tòu chóngchóng píngzhàng, ràng wǒmen míngmèi. Jījí xuǎnzé jìngtóu, bùduàn chóngxīn duìjiāo, zhìzào xīn de jìngtóu ràng tā dài gěi nǐ píngjìng, kuàilè he chénggōng, nǐ shì zìjǐ de mìngyùn jiǎnjí shī, nǐ kěyǐ jiāng kuàilè yī fēnzhōng de gǎnjué zhēnxī fēngcún, zài shíjiān chánghé lǐ bùduàn fāxiào niàng chéng gǎndòng zìjǐ dì měijiǔ; nǐ yě kěyǐ jiāng tòngkǔ shí nián dài lái de wūzì zǐxì qīnglǐ, jīnglì jiù huì biàn chéng shuǐjīng gāo jiǎo bēi, shǎnshuòzhe dúyīwú’èr de lěngjùn hé gāoguì. Nǐ kòngzhì bùliǎo shìjiè, dàn kěyǐ kòngzhì zìjǐ.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments