Menu

[Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?] Góc trích dẫn hay

幸福不争早晚, 只有长短
当我们谈谂幸福, 不应该只是此刻的镜花水月, 表面喧哗, 而是明 白自己将面对的路, 眼光多放在远一点的地方。
 
Xìngfú bùzhēng zǎowǎn, zhǐyǒu chángduǎn
dāng wǒmen tán shěn xìngfú, bù yìng gāi zhǐshì cǐkè de jìnghuāshuǐyuè, biǎomiàn xuānhuá, ér shì míngbái zìjǐ jiāng miàn duì de lù, yǎnguāng duō fàng zài yuǎn yīdiǎn dì dìfāng.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments