Menu

0354 – 东 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0354 – 东 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《东》的笔顺动画写字动画演示

《东》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的卧室向东
 • Phồn – 我的臥室向東
 • Pinyin – Wǒ de wòshì xiàng dōng
 • Bồi – Ủa tợ ua sư xeng tung
 • Dịch tiếng Việt – Phòng ngủ của tôi hướng về phía đông.
 • Dịch tiếng Anh – My bedroom faces east.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她正在屋里东找西翻
 • Phồn – 她正在屋里東找西翻
 • Pinyin – Tā zhèngzài wū li dōng zhǎo xī fān
 • Bồi – Tha châng chai u li tung chảo xi phan
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đang lục lọi trong phòng.
 • Dịch tiếng Anh – She is rummaging around in her room.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 东

(chú ý, trong ảnh là chữ phồn thể)

(chú ý, trong ảnh là chữ phồn thể)


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments