Menu

0355 – 冬 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0355 – 冬 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《冬》的笔顺动画写字动画演示

《冬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 地窖里有几十斤冬贮大白菜
 • Phồn – 地窖裡有幾十斤冬貯大白菜
 • Pinyin – Dìjiào li yǒu jǐ shí jīn dōng zhù dà báicài
 • Bồi – Ti cheo li dẩu chỉ sứ chin tung chu ta bái chai
 • Dịch tiếng Việt – Có rất nhiều cải bắp được lưu trữ trong mùa đông.
 • Dịch tiếng Anh – There are dozens of cabbages stored in winter.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她是南方人,不适应北方的冬寒气候
 • Phồn – 她是南方人,不適應北方的冬寒氣候
 • Pinyin – Tā shì nánfāng rén, bù shìyìng běifāng de dōng hán qìhòu
 • Bồi – Tha sư nán phang rấn, bu sư inh bẩy phang tợ tung hán chi hâu
 • Dịch tiếng Việt – Cô đến từ miền Nam và không quen với mùa đông lạnh giá của miền bắc.
 • Dịch tiếng Anh – She comes from the south and is not accustomed to the cold winter of the north.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 冬

0355 – 冬 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments