Menu

0269 – 姓 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0269 – 姓 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《姓》的笔顺动画写字动画演示

《姓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我老板用姓称呼我
 • 我老闆用姓稱呼我
 • Wǒ lǎobǎn yòng xìng chēnghu wǒ.
 • Ủa láo bản dung xinh châng hu ủa
 • Dịch tiếng Việt – Ông chủ của tôi toàn gọi tôi bằng họ
 • My boss calls me by my last name.

Ví dụ 2:

 • 不好意思,我没听清楚您姓什么
 • 不好意思,我沒聽清楚您姓什麼
 • Bùhǎoyìsī, wǒ méi tīng qīngchu nín xìng shénme
 • Bu hảo i sự, ủa mấy thinh chinh chu nín xinh sấn mơ
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi, tôi không nghe rõ họ của bạn
 • I’m sorry. I didn’t catch your surname.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments