Menu

0218 – 慢 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0218 – 慢 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《慢》的笔顺动画写字动画演示

《慢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他说话很慢
 • 他說話很慢
 • Tā shuōhuà hěn màn.
 • Tha sua hoa hẩn man
 • Dịch tiếng Việt – Anh nói rất chậm.
 • Dịch tiếng Anh – He spoke slowly.

Ví dụ 2:

 • 她慢跑到这家商店
 • 她慢跑到这家商店
 • Tā mànpǎo dào zhèjiā shāngdiàn.
 • Tha man pảo tao chưa cha sang ten
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chạy bộ đến cửa hàng.
 • Dịch tiếng Anh – She jogged over to the store.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments