Menu

0342 – 打算 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0342 – 打算 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《算》的笔顺动画写字动画演示

《算》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 打算做某事
 • Phồn – 打算做某事
 • Pinyin – Dǎsuàn zuò mǒu shì
 • Bồi – Tả soan chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – dự định làm việc gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to aim to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 你明天打算干啥呢?
 • Phồn – 你明天打算幹啥呢?
 • Pinyin – Nǐ míngtiān dǎsuàn gàn shà ne?
 • Bồi – Nỉ mính then tả soan can sha nơ?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn dự định làm gì vào ngày mai?
 • Dịch tiếng Anh – What are you going to do tomorrow?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments