Menu

0308 – 班 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0308 – 班 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《班》的笔顺动画写字动画演示

《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你必须按部就班
 • 你必須按部就班
 • Nǐ bìxū ànbùjiùbān
 • Nỉ bi xuy an bu chiêu ban
 • Bạn phải làm theo từng bước
 • You have to go through channels.

Ví dụ 2:

 • 我正在上汉语高级班
 • 我正在上漢語高級班
 • Wǒ zhèngzài shàng hànyǔ gāojí bān
 • Ủa châng chai sang han duỷ cao chí ban
 • Tôi đang học lớp nâng cao tiếng Trung.
 • I’m in an advanced level Chinese class.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments